Nifty राष्ट्रीय शेअर बाजार म्हणजेच natioanl stock exchange  चा सगळ्यात महत्त्वाचा निर्देशांक. भारतातील आघाडीच्या पन्नास कंपन्यांचा मिळून Nifty  निर्देशांक तयार केला आहे. निफ्टी मध्ये भारतातील भागभांडवलाच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठ्या अशा पन्नास कंपन्या आणि स्टेट बँक सारख्या आघाडीच्या बॅंकांचा समावेश होतो.

निफ्टी मधील गुंतवणूक म्हणजे भारतीय अर्थव्यवसथेतील अप्रत्यक्ष गुंतवणूक असे समजले जाते.

Niftybees  निफ्टी चे प्रतिनिधित्व करतो.

ETF मधील गुंतवणूक ही mutual fund सारखीच सुरक्षित असते.

Niftybees चा एक शेअर खरेदी केला की आपले तितके भांडवल आपोआप पन्नास मुख्य कंपन्यांमध्ये समप्रमाणात विभागले जाते.

अशा प्रकारे केवळ एक शेअर मध्ये गुंतवणूक करून आपण अप्रत्यक्षपणे भारतातील आघाडीच्या पन्नास कंपनी मध्ये म्हणजेच पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेत आपली गुंतवणूक करतो.

वॉरेन बफे यांच्या मते पुढील पाच ते दहा वर्षे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना म्हणजेच FIIs ना भारतीय अर्थव्यवस्था म्हणजेच पर्यायाने निफ्टी व बँक निफ्टी हे गुंतवणुकीसाठी आकर्षक वाटत आहेत. याचा परिणाम म्हणून आगामी पाच ते दहा वर्षात निफ्टी व बँक निफ्टी चे भाव एका आकर्षक उंचीवर जातील आणि गुंतवणूकदारांना भरघोस नफा मिळवून देतील यात शंका नाही.

Niftybees हा एक सुरक्षित व चांगला परतावा देणारा, सक्षम गुंतवणूक पर्याय म्हणून, आपल्याला उपलब्ध आहे.

यात दरमहा एक विशिष्ट रक्कम गुंतवणे म्हणजेच SIP  
करणे होय.
वार्षिक सरासरी बारा ते 20 टक्के इतका आकर्षक परतावा मिळवून देणारी अशी ही एक सक्षम व सुरक्षीत अशी गुंतवणूक आहे.

आम्ही आमच्या अनेक वर्षांच्या अनुभवानुसार NIFTYBEES 
मध्ये SIP करण्याची एक विशिष्ट पद्धत विकसित केली आहे ज्याचा लाभ तुम्हाला मिळू शकतो.